Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Account: een door de Klant via de website van BOLLY aangemaakte account.

Bestelling: een door de Klant via de Webshop geplaatste bestelling van een of meer BOLLYs. Zakelijke Klanten kunnen ook een bestelling plaatsen via de -mail of de telefoon.

BOLLY: de eenmanszaak ”BOLLY” gevestigd te Purmerend, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72238062.

BOLLY: het product dat BOLLY verkoopt via de Webshop.

Klant: de natuurlijk- of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit met BOLLY.

Overeenkomst: de koopovereenkomst die de Klant sluit met BOLLY voor de koop van een of meerder BOLLYs.

Partijen: BOLLY en de Klant gezamenlijk.

Retourbeleid: het door BOLLY gehanteerde beleid ten aanzien van het retourneren van de BOLLY.

Webshop: de online winkel op de website van BOLLY (URL: https://MijnBolly.nl/)

Website: de website van BOLLY (URL: https://MijnBolly.nl)

Zakelijke Klant(en) :De Klant die een natuurlijk persoon is die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en de Klant die rechtspersoon is.

ARTIKEL 2: Overeenkomst & toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 De Overeenkomst komt tot stand wanneer BOLLY de door de Klant geplaatste Bestelling via een e-mail naar het door de Klant opgegeven e-mailadres heeft bevestigd.

2.2 Tijdens het bestelproces op de Webshop zijn deze algemene voorwaarden aan de Klant ter hand gesteld en via het aanklikken van een vakje geaccepteerd. Eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de Klant worden door Partijen nadrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Indien een Zakelijke Klant een bestelling bij BOLLY heeft geplaatst via de telefoon of e-mail worden deze algemene voorwaarden via de e-mail aan de Klant ter hand gesteld.

2.4 BOLLY is niet gebonden aan een Overeenkomst die tot stand is gekomen op basis van een kennelijke vergissing en/of fout van BOLLY, zoals bijvoorbeeld een ongewoon lage prijs.

ARTIKEL 3: Bestelproces & Account

3.1 Om een of meerdere BOLLYs te bestellen dient de Klant persoonlijke gegevens aan BOLLY ter beschikking te stellen voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Deze gegevens dienen altijd actueel en correct te zijn, anders is het mogelijk dat BOLLY de Overeenkomst niet kan uitvoeren.

3.2 De Klant heeft bij het bestelproces de keuze om een Account bij BOLLY aan te maken. Bij een Account hoort een wachtwoord. BOLLY verzoekt de Klant om een sterk wachtwoord aan te maken en het wachtwoord niet met derden te delen. Als de Klant vermoed dat er inbreuk op het Account is gemaakt moet zij BOLLY onmiddellijk op de hoogte brengen via het e-mailadres: Hallo@MijnBolly.nl.

3.3 Door de Overeenkomst aan te gaan met BOLLY geeft de Klant BOLLY toestemming om de persoonsgegevens van de Klant te verwerken voor het uitvoeren van de Overeenkomst. De door de Klant verstrekte gegevens worden door BOLLY alleen gebruikt op de wijze zoals aangegeven in het Privacy statement BOLLY, welke te raadplegen is op de Website.

ARTIKEL 4: Prijs & betaling

4.1 De in de Webshop vermelden prijzen zijn inclusief BTW, de verzendkosten binnen Nederland komen voor rekening van BOLLY. Bij verzending naar een adres buiten Nederland zijn er verzendkosten van toepassing welke voor rekening van de Klant komen. De hoogte van deze verzendkosten is afhankelijk van het opgegeven bezorgadres en kunnen apart in rekening worden gebracht.

4.2 De betaling van de Klant aan BOLLY wordt verzorgd via IDeal of Paypal.

ARTIKEL 5: Afhandeling bestelling & levering

5.1 De door de Klant geplaatste Bestelling wordt geleverd op het door de Klant opgegeven besteladres. BOLLY spant zich in om een geplaatste Bestelling zo snel mogelijk te leveren aan de Klant, maar gezien BOLLY voor de bezorging afhankelijk is van een derde partij kan zij niet garanderen dat een Bestelling wordt geleverd in de aangegeven levertijd.

5.2 Wanneer de Klant een Bestelling laat bezorgen buiten de Schengenlanden is het mogelijk dat er bijkomende heffingen, zoals importbelasting in rekening worden gebracht. Dergelijke kosten komen voor rekening van de Klant en de Klant is zelf verantwoordelijk om zich te informeren over dergelijke aanvullende kosten voordat hij een Bestelling plaatst.

5.3 De eigendom van de bestelde BOLLY gaat over van BOLLY naar de Klant op het moment dat de volledige betaling is bijgeschreven op het rekeningnummer van BOLLY.

ARTIKEL 6: Retourbeleid & herroepingsrecht

6.1 In het geval dat de Klant een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft hij recht om de Overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van de Bestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Hiervoor dient de Klant gebruik te maken van het met de bestelling bevestiging van BOLLY meegezonden formulier voor ontbinding / herroeping. De Klant kan via Hallo@MijnBolly.nl  een nieuw retourformulier aanvragen.

6.2 Wanneer de Klant gebruik maakt van het in artikel 6.1 van deze algemene voorwaarden opgenomen recht is hij verplicht om de te retourneren producten binnen 30 dagen na de retourinstructie van BOLLY te retourneren naar het door BOLLY opgegeven retouradres. De directe kosten van de retourzending komen voor rekening van de Klant.

6.3 BOLLY zal pas na ontvangst van de retourzending overgaan tot terugbetaling van het aankoopbedrag. Het aankoopbedrag zal worden teruggestort op het rekeningnummer dat is gebruikt om de Bestelling te verrichten.

6.4 BOLLY is niet verplicht om over te gaan tot terugbetaling van de aankoopprijs in het geval het product beschadigd is door toedoen van de Klant.

ARTIKEL 7: Privacy beleid

7.1 BOLLY respecteert de privacy van haar klanten en streeft er naar de (persoons)gegevens van de Klant correct en veilig te verwerken. Zie het Privacy statement van BOLLY voor een overzicht van het gehele beleid.

ARTIKEL 8: Klachtenmelding

8.1 BOLLY wil haar service zo veel als mogelijk verbeteren en ontvangt graag feedback van haar klanten. Heb je een vraag, opmerking of klacht over de uitvoering van de Overeenkomst door BOLLY, stuur dan een mail naar Hallo@MijnBolly.nl. BOLLY zal je bericht zo snel mogelijk beantwoorden.

ARTIKEL 9: Slotbepalingen

9.1 Indien één of meer bepalingen van de Overeenkomst of van deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig blijken te zijn, zal deze Overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepaling(en) die niet rechtsgeldig is/zijn overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en die zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de (te) vervangen bepaling.

9.2 Geschillen tussen Partijen, daaronder begrepen welke slecht door één van de Partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.

9.3 Indien Partijen niet langs de minnelijke weg tot een oplossing kunnen komen is de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht aangewezen om eventuele geschillen te beslechten.

9.4 Op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag (CISG 11 april 1980) wordt nadrukkelijk uitgesloten.

Verzenden & retour

Verzenden

 Alle verzendingen die door BOLLY worden gedaan zijn voorzien van zowel een tracking nummers als een verzekering voor de kosten van het pakket. De geschatte levertijd, in werkdagen, is als volgt:

Nederland: 1-3 werkdagen

Dit is afhankelijk van onze postpartner PostNL. In 95% van de gevallen kunnen wij het pakket binnen 1 werkdag versturen als de bestelling voor 12:00 is doorgekomen en betaald. Na 12:00 kan de bestelling gemiddeld 1 a 2 werkdagen in beslag nemen, met uitloop tot 3 werkdagen. 

Verzendkosten
Binnen Nederland zijn de verzendkosten gratis.

Let op: de bestelde items worden pas verzonden wanneer de betaling is ontvangen en goedgekeurd door BOLLY. Levering aan postbusadressen is niet mogelijk.


Verkeerde adres
In het geval dat het pakket niet kan worden bezorgd door een fout in het opgegeven adres, en wanneer het pakket retour gezonden is door de betreffende pakketdienst, zullen de verzendkosten verhaald worden op de klant (niet per bovenstaande tabel). De prijs van de bestelde items wordt geretourneerd wanneer BOLLY de bestelde items terug heeft ontvangen. BOLLY neemt contact met u op om te informeren wanneer de bestelde items zijn ontvangen.

Beschikbaarheid
Wij doen ons best om de voorraad op onze website up to date te houden. Helaas kan het voorkomen dat sommige items op onze website niet meer op voorraad zijn. Mocht dit het geval zijn dan wordt de betaling automatisch teruggestort; de retournering van uw betaling is voorzien van een notificatie waarin staat dat het gewenste item niet meer op voorraad is.

Betalingen
BOLLY accepteert de volgende betalingsmogelijkheden: iDeal & Paypal. 

Douane
Orders die verscheept worden buiten Nederland kunnen onderhevig zijn aan aangepaste wetgeving. BOLLY neemt geen verantwoordelijkheid voor elke vorm van extra vergoeding(en) of vertraging(en) van de verzonden items.

Vragen
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over uw order of uw betaling dan kunt u altijd contact met ons opnemen via Hallo@MijnBolly.nl.

Ruilen en Terugbetalen

Informeer BOLLY altijd via Hallo@MijnBolly.nl voor het geval u een artikel wilt retourneren of als u in aanmerking komt voor restitutie. We vragen u dit te doen voordat u het artikel retourneert.

Ons beleid geldt voor de eerste 14 dagen na aankoop van het product. Na deze 14 dagen is het helaas niet langer mogelijk om in aanmerking te komen voor een terugbetaling van de aankoopprijs.

Om voor terugbetaling van de aankoopprijs in aanmerking te komen, moet uw BOLLY ongebruikt worden teruggestuurd en in dezelfde staat als waarin u deze hebt ontvangen. Zorg ervoor dat alle retouren in een verkoopbare staat geleverd worden. Plak bijvoorbeeld geen stickers op de verpakking.

Wanneer uw artikel is ontvangen en gecontroleerd, ontvangt u een e-mail waarin staat dat BOLLY uw geretourneerde artikel met succes heeft ontvangen. We houden u op de hoogte van de status (goedgekeurd / afgewezen) van uw geretourneerde artikel.

In het geval van een goedgekeurde retourzending, wordt uw betaling automatisch teruggestort op uw IBAN. Houd er rekening mee dat het enkele dagen kan duren voordat het geretourneerde bedrag wordt bijgeschreven.

Alle BOLLYs zijn gedekt tegen fabrieksfouten gedurende een periode van 1 jaar na aankoop.

Annuleringsverzoek
Als we een annuleringsverzoek ontvangen voor verzending, doen we ons best om de bestelling te annuleren en een volledige terugbetaling uit te voeren.

Indien de bestelling al is verzonden is de koper zelf verantwoordelijk voor het betalen van de verzendkosten voor de retourzending.

Te late of ontbrekende terugbetalingen
In het geval dat u nog geen terugbetaling heeft ontvangen, vragen wij u eerst uw bankrekening te controleren. Het kan enkele dagen duren voordat het geretourneerde bedrag wordt bijgeschreven. Bij twijfel raden wij u aan om contact op te nemen met uw bank / creditcardmaatschappij.

Als dit niet het geval is en u nog steeds geen betaling van BOLLY hebt ontvangen, neemt u contact met ons op via Hallo@MijnBolly.nl.

Ruilen
BOLLY behoudt zich het recht voor om alleen artikelen te ruilen als deze bij levering beschadigd of kapot zijn. Als u dit voor hetzelfde artikel wilt inruilen, neem dan contact met ons op via Hallo@MijnBolly.nl. U kunt het beschadigde artikel verzenden naar:

BOLLY
Piraeushaven 4
1448 KE Purmerend